petak, 30. kolovoza 2013.

Krv u mokraći

Krv u mokraći može biti simptom ozbiljne bolesti. Krv u mokraći koja se vidi golim okom naziva se makrohematurija, dok se prisustvo krvi vidljive pod mikroskopom označava kao mikrohematurija.
Krv u mokraći koja se može vidjeti okom najčešće je rezultati prisustva kamenaca u mokraćnom sistemu, može biti znak upale, posebno kada je praćena bolnim, otežanim mokrenjem i povišenom temperaturom. Krv u mokraći može biti jedan od znakova tuberkuloze bubrega. Tamna, koagulisana krv u mokraći, uz prisustvo svježe krvi može biti znak malignih oboljenja urinarnog sistema (bubreg, ureter, mokraćna bešika, uretra). Krv u mokraći uz burne simptome, kao što su bol, temperatura, tresavica obično govore u prilog upale, dok krv u mokraći često bez bolova predstavlja znak maligne bolesti.Krv u mokraći je ozbiljan simptom, koji neće proći sam od sebe. Ukoliko primjetite krv u mokraći obavezno se javite ljekaru.  Krv u mokraći predstavlja ozbiljan alarm sa pacijente svake životne dobi!
Naš organizam ima savršene mehanizme upozorenja, čime nas u pravo vrijeme upozorava da moramo otići ljekaru.

Prilikom utvrđivanja uzroka prisustva krvi u mokraći moramo biti vrlo oprezni. Vrlo je važno analizirati prateće simptome.

Nagla pojava krvi u mokraći praćena pečenjem i učestalim mokrenjem, obično je znak upale mokrćnog mjehura (cistitis), ili upale prostate (prostatitis). Upale mokraćnog mjehura su mnogo češće kod žena, zbog činjenice da je njihova mokraćna cijev  kraća od muške. Uz uvin čaj i optimalan antibiotik, tegobe najšećće prestaju. Izbor antibiotike je potrebno napraviti na osnovu mikrobiološkog pregleda urina (urinokultura).


Krv na početku mlaza mokraće obično ukazue na problem  u mokraćnoj cijevi. Krv na završetku mlaza najčešće ukazuje na proces u vratu mokraćnog mjehura.
Ukoliko je krv vidljiva za vrijeme cijelog mokrenja, onda je proces obično u stijenci mokraćne bešike ili na bubregu. UKOLIKO KRV U MOKRAĆI NIJE PRAĆENA DRUGIM SIMPTOMIMA, ONDA POSTOJI VISOKA SUMNJA DA JE TUMORSKA PROMJENA UZROK KRVARENJA.
OBAVEZNO OTIĐITE UROLOGU.

Dugotrajno prisustvo manje količine eritrocita u mokraci na rutinskom pregledu urina moze biti simptom niza bolesti: glomerulonefritis, tuberkuloza, kamenci, tumori, metaboličke bolesti), ali takođe može bit bezazlena pojava kod stanja koje se naziva benigna porodična hematurija (benigna familijarna hematurija).
Do promjene boje mokraće mogu dovesti neki sastojci iz hrane (cvekla) i neki lijekovi.
Rutinski pregled urina (biohemijski pregled urina), urinokultura, vrijednosti kreatinina i ultrazvuk  bubrega su rutinske pretrage koje je potrebno napraviti. Na osnovu navedenih nalaza, će doktor napraviti procjenu da li postoji potreba da se urade intravenska urografija, cistoskopija, CT i biopsija bubrega.
Strah je normalna pojava kod osobe koja u svojoj mokraći uoči krv. Pokušajte pobijediti strah i nemojte uvijek razmišljati o najgorem ishodu!