srijeda, 3. srpnja 2013.

Dinamička scintigrafija bubrega

Što je dinamička scintigrafija bubrega?

Dinamička scintigrafija bubrega je slikovno dijagnostički postupak za prikaz morfologije i funkcije bubrega s pomoću radiofarmaka koji se izlučuju preko bubrega.
Radiofarmak: Tc-99m DTPA, T1/2 6 sati.
Cilj pretrage je ocijeniti morfologiju i funkciju bubrega te eliminacijsku sposobnost kanalnog sustava. Primjenjuje se kod jednostranih ili obostranih smetnji drenaže ili proširenja bubrežnog kanalnog sustava u smislu hidrokalkuloze, stenoze pijeloureteričnog vrata ili uretera, hidronefoze ili hidrouretera.Priprema bolesnika prije pretrage

Prije pretrage treba popiti oko 1 litru tekućine
Bolesnik ne mora biti natašte
Upozoriti liječnika ili medicinskog inženjera na mogućnost trudnoće ili na dojenje
Preporučljivo je nakit i metalne ukrase ostaviti kod kuće ili ih ukloniti prije snimanja
Nakon pretrage bolesnik treba piti što više tekućine i što češće mokriti
Dinamička scintigrafija bubrega kod renovaskularne hipertenzije

Tjedan dana prije pretrage izostaviti iz terapije ACE inhibitore i blokatore A2 receptora (osim kod izričite kontraindikacije), savjetovati se s nadležnim liječnkom koji su to lijekovi
Dva dana ranije izostaviti i beta blokatore, blokatore kalcijevih kanala, antireumatike i diuretike
Što treba donijeti na pretragu?

Potrebno je donijeti uputnicu i sve dosadašnje nalaze na osnovu kojih je indicirana pretraga (dijagnostičke i nalaze specijaliste koji je ev. preporučio pretragu).

Postupak pretrage

Radiofarmak: Tc-99m DTPA, T ½ 6 sati.
Bolesniku se injicira u kubitalnu venu radiofarmak, dok leži na leđima na krevetu i odmah po injiciranju starta se dinamička studija u trajanju od 20-30 minuta.
Potrebno je mirovati za to vrijeme na krevetu. Kamera je ispod bolesnika.
Nekad je potrebno napraviti još jedno dodatno snimanje nakon davanja diuretika koji se isto injicira intravenski (diuretska dinamička scintigrafija bubrega).

Postupak kod dinamičke scintigrafije bubrega s kaptoprilom

Prije pretrage bolesnik dobije tabletu kaptoprila (25 mg)
Nakon toga treba dovoljno piti i mokriti
Nakon 1h dobije intravenski radiofarmak (Tc-99m DTPA) dok leži na leđima na krevetu, a ispod je gama kamera
Odmah po injiciranju počinje snimanje u trajanju od 20 minuta i kroz to vrijeme treba mirovati
Ukoliko se pri ovoj pretrazi nađe uredan nalaz, onda pretraga završava. Ako je nalaz patološki, onda bolesnik mora doći na još jedno snimanje (bazalna studija - bez kaptoprila). Cilj pretrage je otkrivanje i praćenje renovaskularne hipertenzije.

Što se može očekivati nakon snimanja?

Nakon pretrage nema zapreke za uobičajene aktivnosti.
Preporučljivo je 24 sata nakon pretrage izbjegavati bliski kontakt s drugim osobama, osobito s djecom i trudnicama.

http://beta.kbd.hr/odjeli-zavodi-klinike/centar-za-nuklearnu-medicinu/odsjek-za-dijagnostiku-in-vivo/dinamicka-scintigrafija-bubrega/

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.